Vienās bailes. Žurnāls Klubs 2008. gada februāris.

„Ai, bailes, bailes, ai, nāves bailes..” Visticamāk, tie cilvēki, kas sirgst ar kādu fobiju, Līvu dziesmu uztver pavisam citādi nekā pārējie, jo īsta fobija nav nekāds Helovīna jociņš apkārtējo pabiedēšanai. Tā ir tāda pati slimība kā visas pārējās. Turklāt šīs kaites paveidu uzskaitījums neaprobežojas, teiksim, ar klaustrofobiju vai homofobiju vien. To priekšmetu, parādību un dzīvu būtņu skaits, kas cilvēkos izsauc bailes, ir mērāms vairākos simtos.

 

Konsultē Dace Rolava Jauno Psiholoģiju centra direktore

 

Bailes no...

 

....cilvēkiem

cilvēkiem vispār – antropofobija,

bārdaiņiem – pogonofobija, nofobija

Cilvēku vārdiem – nomatofobija,

Klauniem – koultrotbbija,

Plikgalvjiem – peladofobija,

Politiķiem – politikofobija,

Pusaudžiem – efebifobija,

Radiniekiem – singenesofobija,

Romas pāvesta – papafobija,

Sava atspulga spogulī – eizoptrofobija,

Sievasmātes vai vīramātes – penterafobija,

Sievietēm – ginefobija,

Skaistām sievietēm – kaliginefobija,

Ubagiem – hobofobija,

Veciem cilvēkiem – gerontofobija,

Vīriešiem - androfobija

 

....citām dzīvām radībām:

Bitēm-melisofobija,

Čūskām-ofidisofobija,

Kaķiem-elurofobija,

Krupjiem – bufobofobija

Zirgiem-ekvinofobija,

Zivīm-intiofobija,

Augiem – botanofobija,

Kokiem-dendrofobija,

Meža – ksilofobija,

Sēnēm-mikofobija,

Ziediem-antofobija

 

....dabas pardādībām:

Aukstuma, ledus, sala – kriofobija,

Pērkona un zibens – brontofobija,

Ziemeļblāzmas – aurorafobija,

 

....debesīm:

Mākoņiem-nefobija,

Mēness – selenofobija,

Meteoriem – meteorofobija,

Saules – helifobija

Saules gaismas – fengofobija,

Zvaigznēm – astrofobija,

 

....ūdens:

Ūdens-hidrofobija,

Ezeriem-limnofobija,

Jūrām un okeāniem- talasofobija,

Mazagāšanās – ablutofobija,

Plūdiem-antlofobija,

 

....sajūtām, izjūtām un to izpausmēm:

Brīvības – eleoterofobija,

Būt atkarīgam no kāda – soteriofobija

Dusmām – angrofobija,

Iemīlēšanās – filofobija,

Jautrības – herofobija,

Neveiksmes – atihofobija

Noguruma – kopofobija,

Sāpēm – algofobija,

Smiekliem – heliofobija,

Vientulības – monofobija,

  

Jo sarežģītāka dzīve, jo vairāk fobiju

Vai pastāv fobiju definīcija? Nezinu, jo esmu saskārusies ar visdažādākajiem izskaidrojumiem - me­dicīnā, psiholoģijā. Tādēļ centos izveidot vēl vienu definīciju, analizējot vārdu fobija. Kā veidojas vārds fobija? Latīņu valodā phobia no­zīmē bailes. Bailes - uzmācīgas baiļu sajūtas, kas attīstās dažu psihožu gadījumā. Psihoze - psyhosis. Sengrieķu valodā - sufikss osis, ko lieto patapsiholoģisku stāvokļu apzīmētāj vārdu darināšanai.

Saliekot visu kopā, varam veidot definīciju: fobija - tā ir psihiska slimība, kuras rezultātā zūd vai mainās smadzeņu spēja pareizi uztvert un analizēt ārējos kairinājumus un adekvāti re­aģēt. Fobijas, bailes ir tikpat vecas kā cilvēks, jo bailes ir normāls zemapziņas aizsargmehānisms.

Latviešu valodā vajadzētu lietot vārdu bai­les. Praksē iegājies par bailēm saukt psihis­kus stāvokļus, kuros cilvēks nonāk pēc kāda notikuma, pārbīļa, kas parasti ir sekundāri pārdzīvojumi. Fiziologi izpētījuši bioķīmiskos procesus, kas izsauc baiļu sajūtu. Asinīs nonāk adrenalīns, un tas liek ātrāk pukstēt sirdij, sašaurinoties asinsvadiem, apstājas gremošanas process, cukuri pārvēršas par glikozi, glikoze dodas uz muskuļiem, un muskuļi saņem papil­du enerģiju. Tāpēc pārbijies cilvēks, piemēram, spēj attīstīt lielu ātrumu, skrienot prom no suņa, kurš uzbrūk. Vai tieši otrādi - adrenalīns nobloķējas, un mēs nespējam pakustēties, pa­liekam kā sālsstabs.

Pašā dziļākajā būtībā bailes ir viena laba lieta, lai mēs sevi pasargātu, bet, ja šis mehā­nisms savā darbībā pielaiž kļūdas vai saslimst, jārunā par pastiprinātām baiļu sajūtām jeb fobijām. Grūti izskaidrot un saprast, kas notiek zemapziņā tad, kad iegūstam un nostiprinām bailes. Procesi, kuri turpinās pēc piedzīvotā pārbīļa, ir grūti izskaidrojami, it sevišķi tad, ja nolemjam atbrīvoties no bailēm, kuras traucē sociāli eksistēt.

Lai gan teorētiski fobijas ir vienkārši klasifi­cētas, praksē tās nav tik skaidri izteiktas un ir grūti atšķirt. Fobiju klīniskā klasifikācija ir ļoti nozīmīga, jo kompleksās fobijas ir nopietna saslimšana. Piemēram, sociālās fobijas ierobe­žo indivīda dzīvi un bieži ir saistītas ar citām saslimšanām.

Pēdējos gados fobijām ir tieksme vairoties un kļūt spēcīgākām. Palielinoties stresam, steigai, dzīves ātrumam, vajadzībai domāt par karjeru un nākotni, rodas jaunas un jaunas fo­bijas. Globāli tās tiek dēvētas par sociālajām vai modernajām fobijām, piemēram, amaksofobija – bailes vadīt auto, automozofobija - bai­les no kodolsprādziena, aidofobija - bailes no AIDS, batofobija - bailes no debesskrāpjiem. No visa, ar ko cilvēks saskarās savā dzīvē, viņam var rasties fobijas. Kamēr tās netraucē sociāli funkcionēt, varam ar šo dīvainību sadzīvot. Bet ko darīt tad, ja mēs sākam apzinā­ties, ka tās sāk mūs traucēt? Jāsaka tā: kad fobija ienāk mūsu dzīvē, mēs to bieži arī labprāt ielaižam,, bet likt, lai tā mūs pamet, nav vairs tik viegli. Kādēļ? Tādēļ, ka tad, kad apkārtējās vides ietekme kļuvusi uzmācīga, jā­runā par psihisku saslimšanu, saslimšana liek domāt par ārstēšanu, bet, nonākot pie ārstēša­nas, sastopamies ar to, ka fobijas nevar izār­stēt vai arī ir ļoti, ļoti grūti ārstējamas.

Salīdzinājumā ar pārējo pasauli, Latvijā fobi­jas ir tikpat izplatītas. Jo modernāka un sarež­ģītāka ir dzīves telpa, jo vairāk ir iespēju būt un rasties fobijām. Jo vairāk cilvēku lidos, jo vairāk būs to, kas baidās no lidmašīnām (aerofobija). Jo vairāk Latvijā sacels debesskrāpjus, jo vairāk būs to, kas baidīsies, iegūstot diag­nozi - batofobija. Tā, lūk, -jo sarežģītāka dzī­ve, jo vairāk sirgsim ar fobijām.

 

 

....prāta darbībām:

Atmiņām – mnemofobija, domāšanas – fronemofobija, idejām – ideofobija, mācīšanas – sofofobija, rakstīšanas – grafofobija, runāšana – laliofobija, zināšanām – gnoziofobija, bailes nesaprast izlasīto – akribofobija

 

....fiziskām darbībām:

Darba - egrofobija, dejošanas – horofobija, gulētiešanas – klinofobija, ģērbšanās – vestifobija, kustībām – kinetofobija, skūpstīšanās – filemafobija,

 

....ķermeņa daļām

Acīm – ometafobija, asinīm – hemofobija, dzimumlocekļa erekcijas stāvoklī – medortofobija, grumbām – ritifobija, matiem – trihopatofobija, rokām – hidrofobija,

 

....ēdieniem un dzērieniem

Pārtikas – cibofobija, alkohola – metilofobija, dārzeņiem – lahanofobija, gaļas – karnofobija, ķiplokiem – aliumfobija, vīna – oinofobija

 

....pārvietošanās

Auto vadīšanas – amaksofobija, braukšanas vilcienā – siderodromofobija, ceļošanas – hodofobija, ielas šķērsošanas – agirofobija, tiltiem – gefirofobija, velosipēdiem – ciklofobija

 

....medicīnas:

Ārstēšanās – farmakofobija, iesnām- epistaksiofobija, saslimšanas – patofobija, zobārstniecības – odontofobija

 

....daiļajām mākslās:

Mūzikas – melofobija, dzejas – metrofobija

 

Citas bailes

No adatām vai asiem priekšmetiem – aigmofobija, bagātības – plutofobija, baznīcas – ekleziofobijas, drupām – atefobija, labām ziņām – eupfobija, elles – hadefobija, ēnām – skiofobija, gravitācijas – barofobija, ilgas gaidīšanas – makrofobija, izģērbšanās kāda priekšā – dishabiliofobija, kritikas – enodiofobija, lellēm – pediofobija, nabadzības – peniafobija, naudas –

hrometofobija, papīra – papirofobija, paradīzes – uranofobija, piektdienas – 13.datuma – paraskavedekatria-fobija, pieņemšanās svarā – obeozofobija, putekļiem – amatofobija, seksuālajām perversijām – parafobija, taisnīguma – dikefobija, zelta – aurofobija, bailes no zemesriekstu sviesta pieķeršanās pie aukslējām – Arahibutirofobija, gariem vārdiem – hipopotomonstroseskvipeda – liofobija u.c

 

Edgars Gailons